Použití zelených potravin u konkrétních diagnóz

Jak postupovat při onemocnění ulcerózní kolitidou nebo při
Crohnově nemoci?

Jak Mladý ječmen, tak řasa jsou u ulcerózní kolitidy a
Crohnovy choroby velice vhodné. Osvědčuje se kombinace Mladý ječmen 3x 1 lžička
denně a řasy 3x 6 tbl. denně. Je však třeba vystoupávat na uvedené dávky velmi
pozvolna, protože se jedná o autoimunitní onemocnění. Tedy Mladý ječmen, resp.
řasu nastoupejte na 3x 1 lžičku, resp. 3x 6 tbl. takto: 1. – 3. den 1/2-0-0,
1-0-0, 4. – 6. den 1/2-0-1/2, 1-0-1, 7. – 9. den 1/2-1/2-1/2, 1-1-1, 10. – 12.
den 1-1/2-1/2, 2-1-1, 13. – 15. den 1-1/2-1, 2-1-2, od 16. dne Mladý ječmen 3x
1 lžička denně a s řasou plynule dále stoupejte až na doporučenou dávku. Pokud
budete užívat Mladý ječmen nebo řasu samostatně, pak platí stejné dávkování. V
období akutního vzplanutí těchto nemocnění, tedy v době, kdy se objeví ve
stolici hlen a zejména krev, není vhodné užívat řasu pro obsah vlákniny. Zelené
potraviny se užívají nalačno, tedy 30 minut před jídlem nebo 2 hodiny po jídle,
vždy však s nejméně hodinovým odstupem od klasických léků.

Jak užívat zelené potraviny při onkologických onemocněních?

Zelené potraviny se uplatňují velice pozitivně u
onkologických onemocnění, i když základem léčení zůstává klasická léčba. Působí
jak podpůrně léčebně, tak mají i přímé protirakovinné působení. Mladý ječmen
není vhodný k podávání v období případné radioterapie (ozařování). Vysazuje se
3 dny před jejím zahájením a nasazuje zpět 3 dny po jejím skončení. Během
chemoterapie lze podávat oba produkty bez obav. Řasa je vhodná do kombinace s
postupným nastoupáním. Zelené potraviny se užívají nalačno, tedy 30 minut před
jídlem nebo 2 hodiny po jídle, vždy však s nejméně hodinovým odstupem od
klasických léků. Vhodné dávkování Mladého ječmene je 3x 1 lžička denně a řasy
do kombinace pak 3x 8 tbl. s postupným nastoupáním.

Jak užívat zelené potraviny při lymeské borrelióze?

U lymeské borreliózy se osvědčuje především Mladý ječmen.
Vhodná je dávka 3x 1 lžička Mladého ječmene denně dlouhodobě, alespoň po dobu 6
měsíců soustavného užívání. Zelené potraviny se užívají nalačno, tedy 30 minut
před jídlem nebo 2 hodiny po jídle, vždy však s nejméně hodinovým odstupem od
klasických léků.

Jak užívat zelené potraviny při roztroušené skleróze?

Jak Mladý ječmen, tak řasa jsou u roztroušené sklerózy
velice vhodné. Nejlepší jsou v kombinaci Mladý ječmen 3x 1 lžička denně a řasy
3x 6 tbl. denně. Je však třeba vystoupávat na uvedené dávky velmi pozvolna,
protože se jedná o autoimunitní onemocnění. Tedy Mladý ječmen, resp. řasu
nastoupejte na 3x 1 lžičku, resp. 3x 6 tbl. Takto:  1. – 3. den 1/2-0-0, 1-0-0,
4. – 6. den 1/2-0-1/2, 1-0-1, 7. – 9. den 1/2-1/2-1/2, 1-1-1, 10. – 12. den
1-1/2-1/2, 2-1-1, 13. – 15. den 1-1/2-1, 2-1-2, od 16. dne Mladý ječmen 3x 1
lžička denně a s řasou plynule dále stoupejte až na doporučenou dávku. Pokud
budete užívat Mladý ječmen nebo řasu samostatně, pak platí stejné dávkování.
Zelené potraviny se užívají nalačno, tedy 30 minut před jídlem nebo 2 hodiny po
jídle, vždy však s nejméně hodinovým odstupem od klasických léků.

Jak ovlivní zelené potraviny dnu?

Základem je samozřejmě dieta, tedy vynechat červené maso,
salámy, uzeniny, silné vývary, vnitřnosti, pivo, víno, tvrdý alkohol, luštěniny
a dezertní sýry. Zelené potraviny obecně hladinu kyseliny močové, stejně tak i
cholesterolu, LDL cholesterolu a cukru v krvi, snižují. Pouze asi u 40 %
uživatelů zelených potravin se na konci 1. měsíce užívání může objevit
přechodné zvýšení hodnot těchto látek v důsledku probíhající očistné
reakce. Do 3 měsíců od zahájení užívání zelených potravin se zpravidla stav
upraví.

Dokáží zelené potraviny zlepšit i cukrovku I. typu?

U tohoto onemocnění je třeba za úspěch považovat i
skutečnost, že se alespoň zpomalí jeho průběh a oddálí se nástup komplikací,
které onemocnění cukrovkou zákonitě postupem času provází. Zelené potraviny
jsou při onemocnění cukrovkou vhodné vždy, v žádném případě toto onemocnění
nezhoršují, pouze jsou efektivnější u DM II. typu. U DM I. typu je to hlavně o
předcházení komplikací.

Pomohou zelené potraviny při poruchách spánkového cyklu?

Poruchy spánkového cyklu ovlivňuje především řasa, a to tam,
kde příčinou je neklid a stres. Obsahuje totiž aminokyselinu L-Tryptofan, která
se metabolizuje na serotonin a ten pak následně na melatonin, který napomáhá
usnutí a podporuje kvalitní spánek.

Ovlivní zelené potraviny tvorbu žlučníkových kamenů a umí je
rozpouštět?

Již vytvořené žlučníkové kameny zelené potraviny nijak
neovlivní, brání však vzniku nových a růstu stávajících. Vhodná je kombinace 3x
1 lžička Mladého ječmene a 3x 6 tbl. řasy s postupným nastoupáním. Pokud jsou
vytvořené kameny nad 8 mm, není se třeba ani obávat jejich spontánního odchodu
v rámci očistné reakce. Menší se na cestu dát mohou.

Jak postupovat se zelenými potravinami při ekzémech a
lupence?

Začít kombinací Mladý ječmen 3x 1 lžička denně a řasy 3x 6
tbl. s velmi pozvolným nastoupáním na tuto dávku. Tedy Mladý ječmen, resp. řasu
stoupat na 3x 1 lžičku, resp. 3x 6 tbl. takto: 1. – 3. den 1/2-0-0, 1-0-0, 4. –
6. den 1/2-0-1/2, 1-0-1, 7. – 9. den 1/2-1/2-1/2, 1-1-1, 10. – 12. den
1-1/2-1/2, 2-1-1, 13. – 15. den 1-1/2-1, 2-1-2, od 16. dne Mladý ječmen 3x 1
lžička denně a s řasou plynule dále stoupat až na doporučenou dávku. Zelené
potraviny se užívají nalačno, tedy 30 minut před jídlem nebo 2 hodiny po jídle,
vždy však s nejméně hodinovým odstupem od klasických léků.

Pomohou zelené potraviny po operacích a úrazech?

Ano, zelené potraviny jsou velice vhodné, protože zkracují
dobu rekonvalescence a hojení po operacích a úrazech až o polovinu. 

Jak ovlivní zelené potraviny ledvinové kameny?

Vápenné čili oxalátové – RTG kontrastní, tedy na RTG
viditelné – kameny zelené potraviny nemohou nijak ovlivnit. Urátové – RTG
nekontrastní, na RTG neviditelné – částečně ano. Přesto stojí za vyzkoušení,
minimálně po dobu 6 měsíců, k posouzení jejich efektu. Vhodná je kombinace 3x 1
lžička Mladého ječmene 3x 6 tbl. řasy s postupným nastoupáním. 

Lze užívat zelené potraviny společně s léky?

Klasické léky a zelené potraviny lze užívat společně
v průběhu dne, s jedinou podmínkou. Je vhodné, aby odstup mezi užitím
zelených potravin a léku byl alespoň jedna hodina.

Jak je to s užíváním zelených potravin při podávání
léků snižujících srážlivost krve?

Zelené potraviny sice obsahují vitamin K, který podporuje
srážlivost krve, zároveň však mají i účinek snižující přilnavost krevních
destiček, takže, ve stabilizovaném stavu, se zelené potraviny chovají
neutrálně, spíše napomáhají ředění krve. Pokud se však jedná o akutní ucpání
hlubokého žilního systému dolních končetin, akutně proběhlou plicní embolizaci,
časné stavy po srdečních či mozkových infarktech, či stavy geneticky podmíněné
zvýšené pohotovosti ke srážení krve a stavy po operacích srdce (chlopenní
náhrady, bypassy), pak je užívání zelených potravin spojeno se zvýšeným rizikem
vzniku trombu a záleží na uživateli a jeho rozhodnutí, zda i v těchto
případech zelené potraviny bude užívat.

Jak postupovat a jak dávkovat zelené potraviny u
autoimunních onemocnění?

Autoimunní onemocnění je vrozená porucha imunity, kdy
imunitní systém vyrábí protilátky proti vlastním tkáním, což se pak projeví
specifickým zánětem. Do skupiny autoimunních onemocnění patří i některé velmi
známé choroby – Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, revmatoidní arthritidy,
Hashimotova thyroiditída, roztroušená skleróza mozkomíšní, některá kožní
onemocnění atd. Protože zelené potraviny výrazně zvyšují přirozenou
obranyschopnost organismu, je třeba při zahájení jejich užívání postupovat
opatrně. Na doporučené dávky se stoupá velmi pozvolna. Uveďme si příklad. Je
doporučeno dávkování Mladého ječmene 3x 1 lžička denně a řasy Chlorelly 3x 7
tablet denně. Dávkování u obou produktů se zvyšuje vždy po 3 dnech, u Mladého
ječmene vždy po ½ lžičce a u řasy pouze po 1 tabletě. Obdobně lze zahajovat
dávkování u velmi citlivých jedinců nebo při nadměrné očistné reakci organismu.

Obsahují zelené potraviny lepek?

Před zahájením užívání řasy tato otázka většinou nepadne,
v souvislosti s Mladým ječmenem se objevuje často. Ani řasa, ani Mladý
ječmen lepek neobsahují, a tudíž je lze bez obav podávat u onemocnění coeliakie,
kde je nutné dodržovat bezlepkovou dietu.

Mohou zelené potraviny užívat těhotné a kojící ženy?

Zelené potraviny lze užívat bez obav jak v době před
početím, tak v době těhotenství a v období kojení. Není třeba se ani
obávat odchodu škodlivin z organismu těhotné či kojící ženy v rámci
očistné reakce. K poškození plodu vlivem zelených potravin nemůže dojít.
Občas má těhotná žena problémy s vlákninou obsaženou v řase, zejména
pokud je již v pokročilém stupni těhotenství. Nicméně i tento problém lze
v pohodě překonat pozvolnějším nástupem v dávkování.

Lze užívat zelené potraviny během probíhající chemoterapie a
radioterapie?

Během chemoterapie lze užívat jak řasu Chlorellu, tak i
Mladý ječmen bez omezení. Během probíhající série ozařování, čili radioterapie,
lze užívat bez omezení pouze řasu. Mladý ječmen, jako velmi silný antioxidant,
není vhodný, protože léčba ozařováním je založena na skutečnosti, že rakovinné
buňky jsou na podávanou vlnovou délku vnímavější než buňky zdravé. Přijaté
záření způsobí oxidaci plasmy rakovinné buňky a ta umírá. Mladý ječmen by tedy
paradoxně rakovinnou buňku chránil před ozařováním. Je vhodné Mladý ječmen
přestat užívat 3 dny před plánovaným zahájením radioterapie a nasadit jej zpět
opět po 3 dnech po jejím skončení.